PALVELUKANSIO.fi

Rekisteriseloste

REKISTERINPITÄJÄ

 • Nomasi Oy (Y-tunnus: 2150471-8)
 • Rajatorpantie 8
 • 01600 Vantaa

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

 • Ville Könönen
 • puhelin +358 50 3032315
 • sähköposti ville@nomasi.com

REKISTERIN NIMI

 • Palvelukansio.fi-palvelun käyttäjärekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

 • Henkilö on rekisteröitynyt Palvelukansio.fi-palvelun käyttäjäksi asioimalla Palvelukansio.fi-palvelussa tai henkilö on merkitty osapuoleksi Palvelukansio.fi-palvelussa luotuun kohteeseen.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

 • Rekisterin käyttötarkoitus on Palvelukansio.fi-palvelun ylläpitäminen sekä käyttäjien lataamien tiedostojen ja tietojen käsittely ja arkistointi. Tietoja voidaan käyttää Nomasi Oy:n toiminnan kehittämiseen liittyen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.
 • Rekisterin tietoja voidaan käyttää Nomasi Oy:n omissa rekistereissä ja palvelun kehittämisessä luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Nomasi Oy:lla on oikeus jakaa asiakasrekisterin sisältämiä tietoja sähköisenä tai kirjallisena luettelona palvelun tilanneille yhtiöille siinä laajuudessa jossa palvelussa suoritettava sähköinen asiointi sitä vaatii. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Nomasi Oy:n rekisterinhoitajalle.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

 • Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
  • Sähköpostiosoite
  • Henkilön nimi
  • Yritys
  • Puhelinnumero
  • Postiosoite
  • Postinro- ja paikka
  • Tiedot palveluun ladatuista tiedostoista
  • Sopimusosapuolina olevien henkilöasiakkaiden osalta henkilötunnus

TIETOJEN LUOVUTUS

 • Henkilötiedot ovat palvelun tilanneiden yhtiöiden nähtävissä palvelussa suoritettavan sähköisen asioinnin vaatimusten mukaisesti.

REKISTERIN SUOJAUS

 • Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Nomasi Oy:n käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Nomasi Oy:n hallinnoimalla salasanasuojatulla palvelimella Suomessa.

TIETOJEN POISTAMINEN

 • Yksityishenkilöiden palveluun syöttämät tiedot poistetaan automaattisesti 2 vuoden päästä kohteen edellisestä päivityksestä kesken jääneisiin tai toteutumattomiin kohteisiin liittyvien tietojen osalta. Tilauksiin ja muuten loppuun asti vietyjen kohteiden osalta tiedot poistetaan automaattisesti 10 vuoden päästä kohteen edellisestä päivityksestä.